Rada Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców – Przedszkole
Regulamin Rady Rodziców PM
Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

  Na spotkaniu w dniu 26.09.2019 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie: Pan Krzysztof Dziurewicz – Przewodniczący Rady Rodziców Pani Agnieszka Dobroczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Kamila Kolwat – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy […]

Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 27.09.2018 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie : Pan Krzysztof Dziurewicz – Przewodniczący Rady Rodziców Pani Agnieszka Dobroczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Krawiec – Sekretarz Rady Rodziców Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy […]

Regulamin Rady Rodziców PM
Plan pracy Rady Rodziców – Przedszkole
Skład Rady Rodziców 2019-20
Plan pracy Rady Rodziców 2019-20
Skład Rady Rodziców 2018-19
Plan pracy Rady Rodziców 2018-19
Informacje niezbędne dla rodziców
Linki do ciekawych stron
Poradnik dla RODZICÓW