Aktualności

Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 27.09.2018 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy

w następującym składzie :

  • Pan Krzysztof Dziurewicz – Przewodniczący Rady Rodziców
  • Pani Agnieszka Dobroczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Iwona Krawiec – Sekretarz Rady Rodziców

Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy Rady na rok szkolny 2018/2019.