Logopeda

Logopeda - Dorota Ciereszko


 „Mowa jest źwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać”

ojciec polskiej logopedii Leon Kaczmarek

Godziny pracy logopedy:

W Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy dzieci mogą liczyć na pomoc logopedy. Uczniowie mający problemy w mówieniu, z wadami wymowy mają organizowane zajęcia logopedyczne. Na zajęciach specjalista diagnozuje logopedyczne problemy ucznia, bada jego wymowę, bada sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, słuch fizyczny i fonematyczny. Następnie w ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logarytmiczne, głosowe, słuchowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Pozostałe informacje