Aktualności

Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 24.09.2020 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie :    

  • Pani Agnieszka Dobroczyńska – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Julita Jamza Szik – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Iwona Michalska – Sekretarz Rady Rodziców

Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy Rady na rok szkolny 2020/2021.