Kalendarz roku szkolnego

1 września 2020r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

23 – 31 grudnia 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4 stycznia - 17 stycznia 2021r.
Ferie zimowe

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

25 czerwca 2021r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.
Ferie letnie

podstawa prawna:  3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ważne daty

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty 25 - 27 maja 2021r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  1. język polski – 25.05.2021 (wtorek), godz.9.00
  2. matematyka –26.05.2021 (środa), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 27.05.2021 (czwartek), godz.9.00

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 16.06.2021 (środa), godz.9.00
  2. matematyka – 17.06.2021 (czwartek), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 18.06.2021 (piątek), godz.9.00

Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

1 czerwca 2021r. (wtorek)
Dzień Dziecka

Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne:
2020 - 2021

28 sierpnia 2020r. – Rada pedagogiczna organizacyjna

15 września 2020r. – Rada pedagogiczna programowa

10 lutego 2021r. –Rada klasyfikacyjna

11 lutego 2021r. – Rada podsumowująca

21 czerwca 2021 r. – Rada klasyfikacyjna

22 czerwca 2021 r. – Rada podsumowująca

Rady szkoleniowe

listopad, kwiecień

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami
Terminy

4 września 2020r.

12 listopada 2020r.

7 stycznia 2021r. ( do 11 stycznia powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych).

12 lutego 2021 r.

8 kwietnia 2021r.

20 maja 2021r. ( do 21 maja powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4.01.2021r, 5.01.2020r., 04.06.2020r.,

25.05.2021r., 26.05.2021r., 27.05.2021r. – egzamin ósmoklasisty