Kalendarz roku szkolnego

1 września 2021r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

23 – 31 grudnia 2021r.
Zimowa przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

17 stycznia - 28 stycznia 2022r.
Ferie zimowe

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

24 czerwca 2022r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.
Ferie letnie

podstawa prawna:  3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ważne daty

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty 24 - 26 maja 2022r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  1. język polski – 24.05.2022 (wtorek), godz.9.00
  2. matematyka –25.05.2022 (środa), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 26.05.2022 (czwartek), godz.9.00

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 13.06.2022 (poniedziałek), godz.9.00
  2. matematyka – 14.06.2022 (wtorek), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 15.06.2022 (środa), godz.9.00

Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

1 czerwca 2021r. (wtorek)
Dzień Dziecka

Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne:
2021 - 2022

30 sierpnia 2021r. – Rada pedagogiczna organizacyjna

15 września 2021r. – Rada pedagogiczna programowa

12 stycznia 2022r. –Rada klasyfikacyjna

13 stycznia 2022r. – Rada podsumowująca

20 czerwca 2022 r. – Rada klasyfikacyjna

21 czerwca 2022 r. – Rada podsumowująca

Rady szkoleniowe

listopad, kwiecień

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami
Terminy

3 września 2021r.

10 listopada 2021r.

10 grudnia 2021r. ( do 12 grudnia powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych).

14 stycznia 2022 r.

10 marca 2022r.

19 maja 2022r. ( do 20 maja powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 15.10.2021r, 12.11.2021r., 07.01.2022r., 02.05.2022r., 17.06.2022r.

24.05.2022r., 25.05.2022r., 26.05.2022r. – egzamin ósmoklasisty