Kalendarz roku szkolnego

4 września 2023r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna
12 lutego - 25 lutego 2024r.
Ferie zimowe
28 marca – 2 kwietnia 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2024r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.
Ferie letnie

Ważne daty

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty 14 - 16 maja 2024r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  1. język polski – 14.05.2024 (wtorek), godz.9.00
  2. matematyka – 15.05.2024 (środa), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 16.05.2024 (czwartek), godz.9.00

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 10.06.2024 (poniedziałek), godz.9.00
  2. matematyka – 11.06.2024 (wtorek), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 12.06.2024 (środa), godz.9.00

Wyniki poznamy 3 lipca 2024 r.

1 czerwca 2024 r. (sobota)
Dzień Dziecka

Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne:
2023 - 2024

31 sierpnia 2023r. – Rada pedagogiczna organizacyjna

14 września 2023r. – Rada pedagogiczna programowa

7 lutego 2024r. –Rada klasyfikacyjna

8 lutego 2024r. – Rada podsumowująca

14 czerwca 2024 r. – Rada klasyfikacyjna

17 czerwca 2023 r. – Rada podsumowująca

Rady szkoleniowe

listopad, kwiecień

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami
Terminy

7 września 2023r.

9 listopada 2023r.

4 stycznia 2024r. ( do 5 stycznia powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych).

9 lutego 2024 r.

11 maja 2024r. ( do 14 maja powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2, 3 listopada 2023r. (czwartek, piątek), 29, 30 kwietnia 2024r. (poniedziałek, wtorek), 2 maja 2024r. (czwartek)

14.05.2024r., 15.05.2024r., 16.05.2024r. – egzamin ósmoklasisty