Kalendarz roku szkolnego

1 września 2022r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna
30 stycznia - 12 lutego 2023r.
Ferie zimowe
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna
23 czerwca 2023r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.
Ferie letnie

Ważne daty

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty 23 - 25 maja 2022r.

Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  1. język polski – 23.05.2023 (wtorek), godz.9.00
  2. matematyka –24.05.2023 (środa), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 25.05.2023 (czwartek), godz.9.00

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Terminy dodatkowe:

  1. język polski – 12.06.2023 (poniedziałek), godz.9.00
  2. matematyka – 13.06.2023 (wtorek), godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny – 14.06.2023 (środa), godz.9.00

1 czerwca 2023r. (wtorek)
Dzień Dziecka

Rady pedagogiczne

Rady pedagogiczne:
2022 - 2023

31 sierpnia 2022r. – Rada pedagogiczna organizacyjna

15 września 2022r. – Rada pedagogiczna programowa

26 stycznia 2023r. –Rada klasyfikacyjna

27 stycznia 2023r. – Rada podsumowująca

16 czerwca 2023 r. – Rada klasyfikacyjna

19 czerwca 2023 r. – Rada podsumowująca

Rady szkoleniowe

listopad, kwiecień

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami
Terminy

8 września 2022r.

10 listopada 2022r.

20 grudnia 2022r. ( do 22 grudnia powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych).

27 stycznia 2023 r.

10 marca 2023r.

11 maja 2023r. ( do 16 maja powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych)

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2022r., 2,4,5.05.2023r., 9.06.2023r.

23.05.2022r., 24.05.2022r., 25.05.2022r. – egzamin ósmoklasisty