Procedury, regulaminy (stypendia)

Szkolna Procedura Kontaktów z Rodzicami
Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy w roku szkolnym 2021/2022
Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa – COVID 19

procedura bezpieczeństwa

Wewnątrzszkolny regulamin szkolenia nauczycieli

regulamin

Stypendia za osiągnięcia sportowe
Stypendia za osiągnięcia w nauce i artystyczne
Stypendia szkolne 2016-2017
Dopuszczenie programów nauczania
Procedura oceny pracy nauczyciela
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli