Procedury, regulaminy (stypendia)

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa – COVID 19

procedura bezpieczeństwa

Wewnątrzszkolny regulamin szkolenia nauczycieli

regulamin

Stypendia za osiągnięcia sportowe
Stypendia za osiągnięcia w nauce i artystyczne
Stypendia szkolne 2016-2017
Dopuszczenie programów nauczania
Procedura oceny pracy nauczyciela
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli