Aktualności

Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 21.09.2023 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie:

  • Pani Kinga Rusin – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Patrycja Wypych – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Izabela Madej – Sekretarz Rady Rodziców

Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy Rady na rok szkolny 2023/2024.