"Bez fantazji nie może powstać nic wielkiego" Motto naszego patrona, Jana Brzechwy, które idealnie wpisuje się w naszą wizję szkoły Sport, hobby, zainteresowania Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez koła przedmiotowe i zainteresowań Misja szkoły Szkoła jest społecznością działającą na zasadach
partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości
Bezpieczne i twórcze otoczenie Szkoła wspiera rozwój osobowości ucznia poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania,
rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień
Warunki dla uprawiania sportu Zmodernizowana sala gimnastyczna oraz nowoczesne boiska wielofunkcyjne dają bardzo dobre warunki
do gry w piłkę nożną, koszykówkę, tenisa, piłkę ręczną, piłkę nożną
Przekazywanie wartości Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie
wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi
Misją szkoły jest: Rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej, jako proces trwający przez całe życie
notebook

Wykaz podręczników

Lista pomocy naukowych w aktualnym roku szkolnym

Aktualności

Poczet sztandarowy szkoły


Tą zaszczytną rolę mogą spełniać tylko uczniowie z najwyższą średnią ocen, wzorowym zachowaniem, którzy nigdy nie przynieśli wstydu społeczności szkolnej, rodzinie i ojczyźnie. Jesteśmy z nich dumni i wiemy, że jako dorośli ludzie będą wzorem dla innych.

Alicja Głąb
Zuzanna Nicpoń
Maciej Perczyński

Poczet sztandarowy szkoły


Tą zaszczytną rolę mogą spełniać tylko uczniowie z najwyższą średnią ocen, wzorowym zachowaniem, którzy nigdy nie przynieśli wstydu społeczności szkolnej, rodzinie i ojczyźnie. Jesteśmy z nich dumni i wiemy, że jako dorośli ludzie będą wzorem dla innych.

Wiktoria Jawór
Maja Smużniak
Antoni Siciński

Wzorowi uczniowie


Z dumą przedstawiamy uczniów z wzorowym zachowaniem i najlepszymi wynikami w nauce.

Klasy


Z dumą prezentujemy Państwu naszych uczniów, tworzących klasy

Konkursy


Uczniowie ZSP w Łęknicy, biorą każdego roku, udział w konkursach i olimpiadach, więcej o ich wynikach dowiecie się Państwo z tego działu.

Kalendarz roku szkolnego


Najważniejsze wydarzenia i daty w życiu szkoły

Ważne daty

10
czerwiec
  • 12:00
  • Łęknica, ul. Wojska Polskiego 19
Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

Zapraszamy wszystkich absolwentów, przygotowaliśmy bogaty program artystyczny.

Plany i programy