Izba historii miasta

By czas nie zaćmił i niepamięć

Jednym z odpowiedzialnych zadań współczesnej szkoły jest formowanie młodego pokolenia w duchu integracji i identyfikacji ze swoim miejscem zamieszkania, miastem, gminą czy regionem. Na emocjonalne postawy uczniów wobec „małej Ojczyzny” mają wpływ oparte na lokalnych wartościach elementy historyczne, kulturowe i przyrodnicze będące fundamentem współcześnie pojmowanego regionalizmu. Edukacja regionalna zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności edukacyjno – wychowawczej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łęknicy. Wyraża to się w realizacji wielu przedsięwzięć, projektów i działalności Turystyczno – Krajoznawczej mających bardzo często międzynarodowy wymiar. Kilkanaście lat temu zainicjowano w naszych szkołach z inicjatywy nauczyciela historii mgr Iwony Bujak stworzenie Szkolnej Izby Historii Miasta. Gromadzone przez dzieci i nauczycieli od lat zbiory w kwietniu 2008 roku znalazły swoje miejsce w jednej wygospodarowanej izbie lekcyjnej. Obecnie w Szkolnej Izbie Historii Miasta zgromadzono kilkaset eksponatów obrazujących historię Łęknicy. Są to dokumenty, fotografie, odznaczenia, sztandary, stroje, napisy, mapy i przedmioty codziennego użytku. Dotyczą one historii Łęknicy od początku XX wieku do czasów dzisiejszych. Znaczną część zbiorów dotyczącą okresu międzywojennego przekazali mieszkańcy granicznego z Łęknicą niemieckiego miasta Bad Muskau. W ramach porozumienia między miastem Łęknica, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta i Parku w Bad Muskau realizowano polsko – niemiecki projekt „ Przeskoki w czasie”.

W ramach tego projektu zorganizowano wystawę pod nazwą „ Obraz naszego miasta w czasach, gdy nasi dziadkowie byli dziećmi…”, która stanowi znaczną część Szkolnej Izby Historii Miasta. Wiele eksponatów zgromadzonych w Izbie dotyczy przemian ustrojowych z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a także historii nieczynnych już zakładów produkcyjnych ( kopalnia węgla, zakłady „ Dozamet”, Lubuskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, huty szkła). Osobny dział stanowią eksponaty związane z działalnością w Łęknicy Straży Granicznej i faktem wejścia Polski do układu z Schengen. W naszej izbie odbywają się zajęcia edukacyjno- wychowawcze ( historia, edukacja regionalna, wiedza o społeczeństwie, lekcje wychowawcze), w których uczestniczą najstarsi mieszkańcy Łęknicy i Honorowi Obywatele naszego miasta. Izbę odwiedzają często goście z Niemiec ( młodzież i starsze osoby). Poprzez te zajęcia rozumiemy jak można budzić u uczniów ciekawość świata, jak o wiele łatwiejsze jest zapamiętywanie miejsc, faktów, dat i osób związanych z Łęknicą, jak historia może być ciekawa poprzez gromadzenie historycznych pamiątek. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ( uczniów szkół, osoby dorosłe) do wizyty w Szkolnej Izbie Historii Miasta.

Izbę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyrekcją szkoły.