Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W czerwcu 2017 r. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy otrzymał dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej. Za łączną kwotę 15 tys. zł. (12 000 zł z dotacji + 3 000 zł od organu prowadzącego szkołę). Księgozbiór szkolny wzbogacił się o  1046 nowych pozycji.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo
w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z Miejską Biblioteką w Łęknicy. Koordynatorką programu jest pani Sabina Pietrzak .

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, obok programu Książki naszych marzeń, jest drugim programem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym przez naszą szkołę.

Zaplanowano następujące działania:

(I semestr – rok szkolny 2017/2018)

W szkole podstawowej


 1. Przedstawienie teatralne dotyczące lektur szkolnych przygotowane przez uczniów z koła teatralnego.
 2. Zorganizowanie Wieczoru Poezji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji; edycja będzie poświęcona J. Brzechwie .
 3. Poszukiwanie bajek z różnych krajów i kręgów kulturowych- raz, dwa razy w tygodniu czytamy dzieciom przebywającym w świetlicy. Dzieci po wysłuchaniu bajki rysują ilustracje kojarzące się z przeczytanym tekstem( rysowanie portretu bohatera, malowanie kolorowanek, lepienie z plasteliny, składanie papieru metodą origami).
 4. Zorganizowanie w okresie ferii zimowych akcji Czytanie nocą (uczniowie zostają w szkole na noc, a nauczyciele wybrani przez uczniów czytają im na głos). Towarzyszą temu konkursy plastyczne , słuchanie muzyki, zabawy ruchowe.
 5. Tworzenie kącików czytelniczych w różnych miejscach w szkole.
 6. Organizowanie wystaw : plastyczne.

W gimnazjum


 1. Poznawanie literatury młodzieżowej na zajęciach Czytelniczego Klubu Dyskusyjnego – całoroczne czytanie wybranych fragmentów utworów przez uczniów gimnazjum.
 2. Zorganizowanie Wieczoru Poezji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji.
 3. Przeprowadzenie akcji czytania przedszkolakom (połączonej z inscenizacją przygotowaną przez uczniów z kółka teatralnego) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci  .
 4. Nauczyciele języka polskiego w gimnazjum poprowadzą projekty edukacyjne podsumowujące pracę z lekturą, np.
  • wykonanie plakatu promującego książkę;
  • wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranej postaci literackiej ;
  • inscenizacja lektur.
 5. Organizowanie wystaw: okolicznościowe.

Zaangażowanie w realizację programu wszystkich uczniów szkoły, przedszkolaków, nauczycieli, rodziców oraz społeczność lokalną we współpracy z Miejską Biblioteką w Łęknicy poprzez:

 1. Zapraszanie do czytania na głos rodziców, dziadków, przyjaciół – w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom.
 2. Spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci.
 3. Przygotowanie Przewodnika po lekturach- przygotowany wspólnie przez rodziców ,dzieci ,nauczycieli.
 4. Prowadzenie lekcji otwartych (uczniowie gimnazjum)w bibliotece miejskiej w zakresach: wiedzy o kulturze, opis bibliograficzny(warsztaty),komiks(warsztaty).
 5.  Organizacja debaty we współudziale Biblioteki Miejskiej w Łęknicy z udziałem uczniów, rodziców , nauczycieli oraz zaproszonych gości nt. Rola książki w życiu dzieci – podsumowanie pracy w zakresie edukacji i promocji czytelniczej.

Sławomira Marszałek

Tags