Aktualności

Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

  Na spotkaniu w dniu 26.09.2019 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie:

  • Pan Krzysztof Dziurewicz – Przewodniczący Rady Rodziców
  • Pani Agnieszka Dobroczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Kamila Kolwat – Sekretarz Rady Rodziców

Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy Rady na rok szkolny 2019/2020.