Statuty

Statut jest to dokument:

  • zawierający postanowienia ogólne dotyczące typów szkół w Zespole Szkół w Łęknicy,
  • informujący o celach i zadaniach szkoły,
  • przedstawiający organa szkoły,
  • opisujący organizację szkoły:
    • prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli,
    • nagrody i kary dotyczące uczniów.