Aktualności

Wybory Rady Rodziców – Przedszkole

Na spotkaniu w dniu 22.09.2021 r. wybrana została Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy w następującym składzie:

  • Pani Julita Jamza- Szik – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Izabela Madej – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Kamila Duziak – Sekretarz Rady Rodziców

Na spotkaniu Rada Rodziców przyjęła Regulamin swojej działalności oraz Plan Pracy Rady na rok szkolny 2021/2022.