Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Wychowawstwa

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Sławomira Marszałek Dyrektor zespołu szkół
Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel przyrody
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Ewa Sienkiewicz Wicedyrektor zespołu szkół
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Małgorzata Frontczak Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Sylwia Mędrek Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Anna Szymczyk Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Dorota Piechocka Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel rytmiki
Wioletta Szreiber Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel informatyki
Julita Jamza – Szik Nauczyciel zajęć rytmiczno-tanecznych
Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych
Anna Czudec- Kubala Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel techniki
Irena Perczyńska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Anna Zajączkowska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Nauczyciel przyrody
Sylwia Czarny Nauczyciel języka angielskiego
Patrycja Pytlowana Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel języka angielskiego
Laura Sękowska Nauczyciel języka niemieckiego

Wychowawstwa

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Jolanta Bojsza Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel etyki
Katarzyna Zagała Nauczyciel języka polskiego
Terapia pedagogiczna
Renata Pytel Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Beata Śmietańska Nauczyciel religii
Nauczyciel historii
Marcin Majewski Nauczyciel religii
Iwona Przyślak Nauczyciel geografii
Nauczyciel biologii
Nauczyciel przyrody
Wioletta Konieczna Nauczyciel chemii
Elżbieta Piekarek Nauczyciel matematyki
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Agnieszka Zielińska Nauczyciel matematyki
Nauczyciel fizyki
Dorota Ciereszko Logopeda
Terapia pedagogiczna
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Nauczyciel doradztwa zawodowego
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejPedagog szkolny
Anna Łyskawińska Nauczyciel kształcenia specjalnego
Artur Góraleczko Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Jacek Szałęga Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Danuta Paś Nauczyciel informatyki
 Aleksandra Dolaczyńska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Sabina Pietrzak Bibliotekarz
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Anna Dzierko Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego