Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Wychowawstwa

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Sławomira Marszałek Dyrektor zespołu szkół

Menadżer oświaty
Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel przyrody
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pozyskiwanie eurofunduszy

Ewa Sienkiewicz Wicedyrektor zespołu szkół
Menadżer oświaty
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pozyskiwanie eurofunduszy
Małgorzata Frontczak Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel kształcenia specjalnego
Logopeda
Sylwia Mędrek Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Anna Szymczyk Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Dorota Piechocka Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel rytmiki
Wioletta Szreiber Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel informatyki
Terapeuta pedagogiczny
Julita Jamza – Szik Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel muzyki, plastyki, rytmiki
Anna Czudec- Kubala Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel techniki
Nauczyciel kształcenia specjalnego
Logopeda
Menadżer oświaty
Irena Perczyńska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagog szkolny
Terapeuta pedagogiczny
Anna Zajączkowska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Nauczyciel przyrody
Sylwia Czarny Nauczyciel języka angielskiego
Patrycja Pytlowana Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel języka angielskiego
Laura Sękowska Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel informatyki

Wychowawstwa

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Jolanta Bojsza Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel etyki
Katarzyna Zagała Nauczyciel języka polskiego
Terapeuta pedagogiczny
Andrzej Marszałek Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Beata Śmietańska Nauczyciel religii
Nauczyciel historii
Ksiądz Robert Golonka Nauczyciel religii
Iwona Przyślak Nauczyciel geografii
Nauczyciel biologii
Nauczyciel przyrody
Nauczyciel kształcenia specjalnego
Terapeuta pedagiczny
Iwona Sułkowska Nauczyciel chemii
Elżbieta Piekarek Nauczyciel matematyki
Nauczyciel kształcenia specjalnego
Agnieszka Zielińska Nauczyciel matematyki
Nauczyciel fizyki
Dorota Ciereszko Pedagog specjalny
Logopeda
Terapeuta pedagigiczny
Nauczyciel kształcenia specjalnego
Nauczyciel doradztwa zawodowego
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Anna Łyskawińska Nauczyciel kształcenia specjalnego
Artur Góraleczko Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Jacek Szałęga Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Danuta Paś Nauczyciel informatyki
 Aleksandra Dolaczyńska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel kształcenia specjalnego
Sabina Pietrzak Bibliotekarz
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Anna Dzierko Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Joanna Miedzińska Nauczyciel edukacji przedszkolnej
Ewa Majewska Psycholog