Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Wychowawstwa

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Sławomira Marszałek Dyrektor zespołu szkół
Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel przyrody
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Ewa Sienkiewicz Wicedyrektor zespołu szkół
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Małgorzata Frontczak Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Sylwia Mędrek Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Anna Szymczyk Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Dorota Piechocka Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel rytmiki
Wioletta Szreiber Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel informatyki
Julita Jamza – Szik Nauczyciel zajęć rytmiczno-tanecznych
Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych
Anna Czudec- Kubala Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel techniki
Irena Perczyńska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Anna Zajączkowska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Nauczyciel przyrody
Sylwia Czarny Nauczyciel języka angielskiego
Patrycja Pytlowana Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel języka angielskiego
Laura Sękowska Nauczyciel języka niemieckiego

Wychowawstwa

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Jolanta Bojsza Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel etyki
Katarzyna Zagała Nauczyciel języka polskiego
Terapia pedagogiczna
Renata Pytel Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Małgorzata Klapa Pedagog szkolny
Terapia pedagogiczna
Nauczyciel historii
Beata Śmietańska Nauczyciel religii
Nauczyciel historii
Mariusz Mazurkiewicz Nauczyciel religii
Iwona Przyślak Nauczyciel geografii
Nauczyciel biologii
Nauczyciel przyrody
Iwona Sułkowska Nauczyciel chemii
Elżbieta Piekarek Nauczyciel matematyki
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Agnieszka Zielińska Nauczyciel matematyki
Nauczyciel fizyki
Dorota Ciereszko Logopeda
Terapia pedagogiczna
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Nauczyciel doradztwa zawodowego
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Anna Łyskawińska Nauczyciel kształcenia specjalnego
Artur Góraleczko Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Jacek Szałęga Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Tomasz Paś Nauczyciel informatyki
 Aleksandra Dolaczyńska Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Sabina Pietrzak Bibliotekarz
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego
Anna Dzierko Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel zajęć w zakresie kształcenia specjalnego