Ekoszkoła

Recykling – praca twórcza dzieci z klasy pierwszej
Recykling – praca twórcza dzieci z klasy pierwszej
Dzień Ziemniaka w klasie 1
Lekcja dotycząca gospodarowania odpadami
Dzień Drzewa
Dzień jabłka
Piłki za puszki
Bezpieczeństwo w sieci
Zbiórka puszek, nakrętek i baterii
Dynia w roli głównej
Kółko i krzyżyk
Sprzątanie Świata
Bezpieczeństwo
Jesienne porządki
Piłki za puszki