Aktualności

Recykling – praca twórcza dzieci z klasy pierwszej

Na zajęciach plastyczno-technicznych młodsze dzieci zapoznały się z terminami upcycling i recycling oraz dowiedziały się, jak można wykorzystać surowce wtórne w sztuce. A oto nasze prace… zamek króla.

Tags