Plany i programy

Program Profilaktyki Logopedycznej
Zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2023-2024
Przedszkole Promujące Zdrowie – Plan działań 2023-24
Roczny plan pracy z zajęć języka angielskiego dla 5 i 6 latków
Roczny plan pracy z zajęć języka angielskiego dla 3 i 4 latków
Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla grup przedszkolnych
Roczny plan pracy Przedszkola Miejskiego na rok szkolny 2023/2024

roczny plan pracy

Program Profilaktyki Logopedycznej
Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla grup przedszkolnych
Od rytmiki do tańca
Przedszkolny Zestaw Programów Wychowania
Przedszkole Promujące Zdrowie – Plan działań 2022-23
Roczny plan pracy Przedszkola Miejskiego na rok szkolny 2022/2023

roczny plan pracy

Przedszkolny świat muzyki i rytmiki
Roczny plan pracy z zajęć języka angielskiego dla 5 i 6 latków
Plan Pracy Zespołu Wychowawczego 2023/2024

Plan pracy

Plan Pracy Pedagoga Szkolnego 2023/2024

Plan pracy

Plan pracy psychologa szkolnego 2023/2024

Plan pracy

Plan pracy biblioteki szkolnej 2023/24

Plan pracy

Plan pracy szkoły 2023/24

Plan pracy

Wykaz podręczników 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych – rok szkolny 2022/2023
Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

Plan pracy szkoły

Plan pracy

Plan pracy świetlicy szkolnej

Plan pracy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny ZSP
Plan pracy świetlicy profilaktyczno – wychowawczej
Program logopedyczny profilaktyczno – terapeutyczny
Program pracy logopedycznej
Program zajęć terapii pedagogicznej