Plany i programy

Zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2020-21
Język angielski – roczny plan działań dla dzieci 5-i-6-letnich 2020-21
Język angielski roczny plan działań dla dzieci 3-i-4-letnich 2020-21
Program Przedszkolny świat muzyki i rytmiki 2020-21
Roczny plan pracy 2020-21 – Przedszkole
Przedszkole Promujące Zdrowie – Plan działań 2020-21
Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 – Przedszkole Miejskie
Zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2019-2020
Roczny plan pracy 2019-2020 – Przedszkole
Przedszkole Promujące Zdrowie – Plan działań
Program logopedyczny -Przedszkole
Program Przedszkolny świat muzyki i rytmiki
Język angielski roczny plan działań dla dzieci 3-i-4-letnich
Język angielski – roczny plan działań dla dzieci 5-i-6-letnich
PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

PROGRAM GIMNASTYKI

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

Plan pracy szkoły

Plan pracy

Plan pracy świetlicy szkolnej

Plan pracy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny ZSP
Plan pracy świetlicy profilaktyczno – wychowawczej
Program logopedyczny profilaktyczno – terapeutyczny
Program pracy logopedycznej
Program zajęć terapii pedagogicznej
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy biblioteki
Plan pracy pedagoga
Program promocji Szkoły Podstawowej
Program pracy Szkoły Podstawowej 2018-19
Program wychowawczy Szkoła Podstawowa
Program profilaktyki Szkoła Podstawowa