Plany i programy

Program Profilaktyki Logopedycznej
Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla grup przedszkolnych
Od rytmiki do tańca
Przedszkolny Zestaw Programów Wychowania
Przedszkole Promujące Zdrowie – Plan działań 2022-23
Roczny plan pracy Przedszkola Miejskiego na rok szkolny 2022/2023

roczny plan pracy

Przedszkolny świat muzyki i rytmiki
Roczny plan pracy z zajęć języka angielskiego dla 5 i 6 latków
Roczny plan pracy z zajęć języka angielskiego dla 3 i 4 latków
PLAN PRACY LOGOPEDY
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego
Przedszkole Promujące Zdrowie – Plan działań 2021-22
Zestaw programów obowiązujących w roku szkolnym 2020-21
Język angielski – roczny plan działań dla dzieci 5-i-6-letnich 2020-21
Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych – rok szkolny 2022/2023
Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

Plan pracy szkoły

Plan pracy

Plan pracy świetlicy szkolnej

Plan pracy

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny ZSP
Plan pracy świetlicy profilaktyczno – wychowawczej
Program logopedyczny profilaktyczno – terapeutyczny
Program pracy logopedycznej
Program zajęć terapii pedagogicznej
Plan pracy świetlicy szkolnej
Plan pracy biblioteki
Plan pracy pedagoga
Program promocji Szkoły Podstawowej
Program pracy Szkoły Podstawowej 2018-19
Program wychowawczy Szkoła Podstawowa