Aktualności

Zbiórka puszek, nakrętek i baterii

Uczniowie klas młodszych aktywnie uczestniczą w kilku programach edukacyjnych mających na celu ochronę środowiska.
Dbają o  przyrodę biorąc udział w zbiórce puszek, nakrętek i baterii. Celem zbiórki  jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki tym działaniom uczą się jaką istotną rolę odgrywa w ochronie przyrody recykling.

Tags