Bezpieczni w sieci

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

OSE Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy przystąpił do programu OSE – publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Program OSE działa w celu: umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu, podnoszenia […]