Aktualności

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

OSE

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy przystąpił do programu OSE – publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

 • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
 • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
 • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach

Korzyści które niesie ze sobą program OSE:

 • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
 • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
 • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
 • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:

 • szerszy dostęp do zasobów internetu,
 • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
 • w perspektywie – lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
 • oszczędności – internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

.Udział szkoły w konkursie #OSEWyzwanie i ogólnoeuropejskim Tygodniu Kodowania oraz wydarzeniu Code Week

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracowni multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Należało spełnić  określone warunki po spełnieniu których nasza szkoła znalazła się na liście laureatów.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa realizowana przez wolontariuszy i wspierana przez Komisję Europejską.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. Do wydarzenia Code Week szkoła przystąpiła już po raz drugi i zamierza kontynuować tę inicjatywę w kolejnych latach. Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem! To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi. Programowanie towarzyszy człowiekowi od samego początku i z pewnością łączy pokolenia. Dzieci uczą dorosłych programować dorośli uczą swoje dzieci i wnuczęta zasad gier logicznych z okresu ich dzieciństwa. Obecnie wszyscy otoczenie jesteśmy nowymi technologiami i wszyscy powinniśmy umieć z nich korzystać Wydarzenie zorganizowane przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy znalazło się   na mapie Europy i zostało wliczone do europejskiego rankingu.

MEGA MISJA

MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych w którym szkoła uczestniczy od roku 2018. Program jest   adresowany do nauczycieli oraz dzieci w wieku 6-10 lat. W naszej szkole jest realizowany w klasach młodszych. Jego ideą jest  podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli i uczniów. Bezpieczeństwo i świadomość użytkowników multimediów szkoła stawia na pierwszym miejscu a program Mega Misja udostępniając  sprawdzone materiały, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia dla dzieci nam to ułatwia. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

Tags