Aktualności

CodeWeek

W tym roku  CodeWeek przypada w  dniach 10-25  października. Celem corocznego programistycznego wydarzenia zwanego  Europejskim Tygodniem Kodowania jest zorganizowanie wydarzenia oscylującego wokół tematyki programowania. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej  (Anna Dz. Anna Cz. ) Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy  w myśl zasady głoszącej, iż programowanie należy rozpocząć od najmłodszych lat szkolnych  rozpoczęły  przygodę z programowaniem z najmłodszymi uczniami szkoły.  Podczas tegorocznego wydarzenie  pod hasłem „Doświadczanie przez programowanie”   zaproponowano uczniom zabawy z wykorzystaniem elementów kodowania i programowania. W szkolnej sali pojawiły się dwa roboty Dosh i Dot, które zyskały natychmiastową sympatię najmłodszych.
Zadaniem uczestników było zaprogramowanie robotów do wykonania określonych zadań. Przy  pomocy aplikacji i tabletów dzieci programowały ruchy robotów tak by mogły osiągnąć zamierzony cel.
Podjęte działania to super gimnastyka dla szarych komórek  i  początek  poczynienia pierwszych kroków w kodowaniu i sterowaniu robotami, a przy tym przednia zabawa. Włączenie dzieci w światowy dzień programowania z pewnością ułatwi nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego myślenia, pozwoli również na świadome i bezpieczne wykorzystywanie nowoczesnych technologii, bez której obecnie trudno nam się obyć.

Tags