Aktualności

Z ekologią za pan brat

Powszechne jest przekonanie, że dzieci w wieku 7-9 lat “bawią” się w ekologię i nie mogą być partnerami dorosłych w walce o zdrowe środowisko, ponieważ są zbyt małe. Mamy nadzieję, że w trakcie realizacji tej innowacji okaże się, że dzieci na równi z dorosłymi dbają o środowisko, a przez swoją działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców, mieszkańców miasta. Dlatego też główny nacisk w tej innowacji kładzie się przede wszystkim na konkretne działania dzieci w środowisku i dla środowiska. Skupia się on na przedstawieniu sposobów realizacji poszczególnych zagadnień czyli dochodzenia do określonych celów. Innowacja realizowana jest w ramach zajęć zintegrowanych oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

Zajęcia odbywają się w dwóch klasach równoległych. Program innowacyjny „ Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” przewiduje dla każdej grupy po jednym kilkugodzinnym spotkaniu w miesiącu. Układ tego materiału jest koncentryczno – spiralny, tzn. jest powtarzany, utrwalany i rozszerzany. Wprowadzone zagadnienia są stopniowo wzbogacane nowymi treściami.

A ćwiczenia praktyczne odbywają się w coraz to szerszym zakresie. Utrwalanie poznanych zagadnień nie jest wielokrotnym powtarzaniem, lecz ćwiczeniem stanowiącym podstawę do nabywania nowych umiejętności i sprawnego przekształcania ich w nawyk.

Tags