Aktualności

Wędrując leśnymi ścieżkami

Głównym celem działań innowacyjnych będzie aktywna edukacja dzieci podnosząca wiedzę na temat środowiska leśnego, kształtowanie wśród dzieci postawy przyjaciela lasu rozumiejącego jego prawa i funkcje. Innowacja ta poprzez edukację i wychowanie młodych ludzi ma na celu zdobycie merytorycznej wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności rozumienia znaczenia ochrony lasów jako dobra ogólnoświatowego.

Tags