Aktualności

Taniec jest wart zachodu

   Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas III gimnazjum i będzie realizowana podczas jednej godziny zajęć artystycznych raz w tygodniu w ciągu jednego roku szkolnego. Zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej (Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji; Tworzenie wypowiedzi; Analiza i interpretacja tekstów kultury).

            Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom różne rodzaje tańca. W pierwszym półroczu poznają tańce w różnych stron świata, natomiast w drugim skupimy się na polskich tańcach narodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności rozwiną świadomość ciała. Podczas innowacji zostaną przeprowadzone Międzyszkolne Warsztaty Taneczne, na które zostaną zaproszeni gimnazjaliści z innych szkół. Innowacja zakończy się pokazem poloneza na koniec roku szkolnego.