Aktualności

Powitanie wychowanków oraz rodziców

SERDECZNIE WITAMY

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018

RODZICÓW ORAZ WYCHOWANKÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIGO W ŁĘKNICY

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim w  Łęknicy  zorganizowane są 4 grupy wychowanków. Łącznie do Przedszkola Miejskiego w Łęknicy w roku szkolnym 2017/2018 jest zapisanych 99 dzieci.

 Grupę I ( najmłodsze dzieci ) prowadzi mgr Aleksandra Dolaczyńska

(nauczyciel  wspomagający: mgr Ewa Sienkiewicz);

 Grupę II ( dzieci 4- letnie ) prowadzi  mgr Sylwia Mędrek

(nauczyciel wspomagający:  mgr Dorota Piechocka);

Grupę III ( dzieci 5 – letnie ) prowadzi mgr Małgorzata Frontczak

(nauczyciel wspomagający: mgr Dorota Piechocka);

Grupę IV ( dzieci 6 – letnie) prowadzą mgr Anna Szymczyk, mgr Dorota Piechocka

W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu będą realizowane dwie innowacje pedagogiczne :

pierwsza – ,, Kreatywny Przedszkolak”  skierowana jest do dzieci 4- 6– letnich, a jej celem jest wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie, rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci – umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni, rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych, rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo, podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci;

druga – ,, Patrzę, dotykam, czuję – badam i eksperymentuję” – skierowana jest do dzieci 5- letnich, a jej celem priorytetowym jest stwarzanie możliwości aktywnego zdobywania wiadomości, stymulowane dziecięcej aktywności  kierunku poznania i zrozumienie otaczającej przyrody, zorganizowanie stymulującego środowiska wychowawczego, pomocnego w poznawaniu świata przyrody w trakcie zajęć empirycznych.

Kolejny już rok realizujemy założenia Programu Szkół Promujących Zdrowie oraz działania w ramach projektu Szkoła Odkrywców Talentów. Systematycznie współpracujemy z przedszkolem partnerskim w Bad Muskau – realizujemy cyklicznie projekty polsko-niemieckie, które finansowane są przez Polsko –Niemiecką Współpracę Młodzieży Euroregion Sprewa- Nysa- Bóbr. Piąty już rok realizujemy założenia ogólnopolskiego programu Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Włączamy się w ogólnopolskie i regionalne projekty oraz kampanie – ,,Dzień Drzewa”, ,, Sprzątanie Świata”, ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Klimatolubne przedszkolaki”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Akademia Aquafresh”, „Dzieciństwo bez próchnicy”.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w podejmowane przez przedszkole działania.