Przedszkole

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa – Informacje dla rodziców

Na teren przedszkola rodzice  wchodzą zaopatrzeni w maseczki osłaniające usta i nos; Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych nr 1 lub nr 2 , dzwonią domofonem i czekają na wyznaczonego pracownika, zachowując bezpieczną odległość ( wyjątek stanowią rodzice dzieci 3 i 4 – letnich); Wyznaczony pracownik przy drzwiach wejściowych mierzy termometrem bezdotykowym temperaturę dziecku i […]