Aktualności

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNEGO NAUCZANIA

KOMUNIKAT

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu pozostaje bez zmian. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest w pełnym zakresie, w większości w formie telekonferencji. Biblioteka szkolna  działa bez zmian. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną oraz pojawianiem się nowych komunikatów, proszę Państwa o śledzenie informacji.

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy

Tags