Aktualności

Laboratorium sztuki

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum i będzie realizowana podczas jednej godziny plastyki raz w tygodniu w ciągu jednego roku szkolnego.  Zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej (Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji; Tworzenie wypowiedzi; Analiza i interpretacja tekstów kultury).

Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom życie i twórczość największych artystów. W I półroczu uczniowie zapoznają się w twórczością najwybitniejszych artystów XIX i XX wieku. Zdobyte informacje o twórcach i ich dziełach pomogą uczniom wykonać własne prace plastyczne inspirowane sztuką światową. Innowacja przewiduje stworzenie prac plastycznych opartych na materiałach i technikach, którymi posługiwali się autorzy prezentowanych dzieł, inne skupią się na tematach lub scenach, po jakie sięgali. Uczniowie stworzą afrykańskie maski, japońskie grafiki oraz obrazy i rzeźby artystów europejskich.

            W II półroczu planuję przybliżyć uczniom sztukę współczesną. Pomóc im zrozumieć jej zawiłość i zrozumieć znaczenie. Podczas zajęć uczeń będzie rozwijał twórcze myślenie i umiejętność świadomego uczestnictwa w kulturze, pozna zagadnienia z zakresu historii sztuki w oparciu o kanon dzieł sztuki współczesnej XX i XXI wieku, podejmie próbę indywidualnej interpretacji dzieła sztuki; dokona indywidualnej interpretacji modelu różnymi środkami plastycznymi, w twórczy sposób rozwinie swoje umiejętności wykorzystując w tym celu bogactwo różnych środków plastycznych. Planowana jest współpraca z ośrodkiem kultury (OKSiR) i środowiskiem szkolnym (aktywność performatywna).

            Po zapoznaniu się z życiem i twórczością wszystkich artystów każdy uczeń wybierze twórcę, który jest mu najbardziej bliski twórczo, mentalnie lub życiowo. Po czym stworzy pracę w wybranej przez siebie tematyce i technice zainspirowaną życiem, bądź  twórczością swojego ulubionego artysty. Na koniec innowacji zostanie zorganizowana wystawa prac plastycznych.