Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Łęknicy informuje, iż w porozumieniu z organem prowadzącym została podjęta decyzja o przedłużeniu  czasowego zawieszenia działalności   Przedszkola Miejskiego w Łęknicy  do 17 maja 2020 r.

       Planowane jest uruchomienie przedszkola od 18 maja 2020r.

       Jednocześnie informuję, że w okresie, gdy działalność Przedszkola Miejskiego  w Łęknicy jest zawieszona, nauczyciele nadal będą prowadzić- przy współpracy  z rodzicami- zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy