Aktualności

Sprawozdanie ze współpracy polsko-niemieckiej

 W skład Zespołu Współpracy Międzynarodowej wchodzą nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego: p. Iwona Ambroziak, p. Sylwia Czarny, p. Patrycja Pytlowana, nauczycielki nauczania zintegrowanego, p. Irena Perczyńska, p. Wioletta Szreiber oraz nauczycielka zajęć artystycznych p. Julita Jamza-Szik

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęknicy wzięli udział w dwóch następujących projektach:

  1. „Poznajemy się wspólnie i bawimy – cykliczne spotkania z dziećmi z Hort z Bad Muskau“ – Projekt dla dzieci w wieku 6 do 9 lat ze świetlicą przy szkole Furst-Puckler-Grundschule w Bad Muskau prowadzony przez p. Irenę Perczyńską i p. Wiolettę Szreiber (opis przygotowany przez p. Irenę Perczyńską).
  2. „Klub Młodych Detektywów“- projekt polsko-niemiecki dla dzieci w wieku 9 do 11 lat. W tym semestrze odbyło się pięć spotkań prewencyjnych dla dzieci naszej szkoły oraz szkoły z Bad Muskau Fuerst Puckler Grundschule z funkcjonariuszami policji ze strony niemieckiej i polskiej: panem Tomaszem Jańskim, panem Uwe Schneiderem i panią Petrą Reim. Spotkania były skierowane na aktualną tematykę zdarzeń na terenie przygranicznym, zachowaniu się w różnych sytuacjach niebezpieczeństwa oraz wykazaniu się odwagą cywilną. Dzieci bardzo chętnie brały udział w spotkaniach; opisywały je w formie krótkich sprawozdań; ilustrowały interesujące wydarzenia. Nauczyły się rozszyfrowywać różne kody, odszukując śladów fikcyjnych przestępców. Spotkania były bardzo owocne, stworzyłydzieciom warunki do rozwiązywania zagadek kryminalistycznych oraz wzbogaciły pracę nauczycieli i wychowawców włączonych w te działania. Dały możliwość promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym. W następnym roku klub będzie świętował swoje 14 urodziny.

P.Pytlowana