Aktualności

Seminarium Parkowe

18 listopada 2022 roku uczniowie klasy VI  uczestniczyli w polsko-niemieckich warsztatach poświęconych konserwacji zabytkowych parków w ramach I Seminarium Parkowego w Łęknicy.

Zadanie realizowane było w związku z realizacją projektu „Trwałe wzmacnianie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Warsztaty, w których udział wzięło łącznie z Polski i Niemiec 60 uczestników, odbyły się na terenie szkółki w Parku Mużakowskim po polskiej stronie Nysy Łużyckiej. Uczniowie klasy VI  Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy byli najmłodszymi uczestnikami tych warsztatów. Rozpoczęły się one o godzinie 9.30 i trwały do godziny 16.00.

Po otwarciu seminarium przez dr  hab. Katarzynę Zalasińską, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa , po szkoleniu stanowiskowym , rozpoczęły się prace w grupach. W ramach zajęć uczniowie dokonywali nowych nasadzeń młodych drzew owocowych w sadzie jabłoniowym i uczestniczyli w pracach pielęgnacyjnych młodych nasadzeń drzew, wcześniej posadzonych. Polegały one na oczyszczeniu z kęp trawy miejsc wokół pni i obsypanie ziemią humusową i trocinami. Wykonywano też nowe opalikowania sadzonek i zamontowania wokół pnia siatek przeciw gryzoniom.

Po przerwie na gorącą herbatę z ciastem , odbyła się lekcja przyrody z dr. Markiem Maciantowiczem , pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Uczniowie uczyli się rozpoznawać drzewa w parku po pniach i korze i leżących na ziemi liściach. Później przez godzinę dokończono prace pielęgnacyjne w sadzie i po przerwie na ciepły posiłek zwiedzili wnętrza Wiaduktu (mostu w Parku Mużakowskim) i odbyli spacer wąwozem Hermana do Kamienia Pucklera. Wszyscy uczestnicy dostali materiały promocyjne o Parku Mużakowskim.

Uczniowie byli zadowoleni z efektów swojej pracy, a godziny tej pracy zaliczone im zostaną jako zajęcia wolontariatu. Opiekunem grupy był Andrzej Marszałek.

Tags