Aktualności

„Ruch jest zdrowy dla ciała i głowy” Grupa Przedszkolna.

Realizacja programu „Ruch jest zdrowy dla ciała i głowy” opierała się na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 72 godzin. Podczas zajęć uwzględniane zostały cztery rodzaje zadań wzajemnie powiązanych ze względu na przypisywane im wartości, tj. motoryki, wiadomości, umiejętności oraz kształtowania dyspozycji kierunkowych. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu od września 2019 do listopada 2020. Większość zajęć prowadzona była na świeżym powietrzu (boisko szkolne, bieżnia lekkoatletyczna) oraz sali gimnastycznej.  Głównym celem zajęć było popularyzowanie i upowszechnianie sportu, szczególnie lekkoatletyki. Promocja zdrowia i motywowanie do podnoszenia sprawności fizycznej i aktywności sportowo – rekreacyjnej. Dzieci poznały podstawowe dyscypliny lekkoatletyczne, ćwiczenia, gry i zabawy kształtujące i doskonalące określone  zdolności ruchowe oraz jak wpływają na funkcjonowanie i rozwój  organizmu. Znają zasady kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych w roli kibica i zawodnika. Systematycznie i bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach ruchowych,  uzyskały postęp w rozwoju swoich cech motorycznych.