Aktualności

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas młodszych  uczestniczą co rocznie w ogólnopolskim  programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka . Pod okiem koordynatora programu (A.Dz.) i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej rozwiązują test online  poruszający tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Podejmowane w ramach programu są nagrodzone uzyskaniem dyplomu przez każdego z uczestników oraz uzyskaniem certyfikatu na rzecz szkoły.
Tags