Aktualności

1000 drzew na minutę

Lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Tylko od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów wzrosła o 504 tys. ha. Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych sadzonek. To prawie 1000 drzew na minutę, każdego dnia! Akcja „Sadzimy 1000 drzew na minutę” dotarła również do Łęknicy. 12 kwietnia 2017 r. młodzież z Zespołu Szkół Publicznych z Łęknicy z nauczycielkami Iwoną Przyślak i Wiolettą Szreiber oraz Justyną Górecką z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 331 „Cietrzew” Warszawa i pracownikiem Nadleśnictwa Lipinki tworzyliśmy strefę ekotonową. Tego dnia, w początkowych jego godzinach pogoda wcale nas nie rozpieszczała – było deszczowo i zimno. Zanim łopaty poszły w ruch wysłuchaliśmy krótkiego instruktażu, jak posadzić by sadzonka dobrze rosła, wygłoszonego przez leśniczego Leśnictwa Nowe Czaple – Grzegorza Rygla. Zanim rozpoczęliśmy pracę zupełnie przestało padać, a ciepłe wiosenne słońce wyszło za chmur. Akcję tradycyjnie już zakończyliśmy wspólnym ogniskiem.
Strefa ekotonowa ma istotne znaczenie ochronne. Na brzegu lasu o niewykształconych strefach ekotonowych dochodzi do szeregu niekorzystnych procesów. Silne nasłonecznienie, wysuszający wpływ wiatru, ubijanie gleby przez padające deszcze, migracja obcych gatunków prowadzi do degeneracji zbiorowisk leśnych. Dobrze wykształcone strefy ekotonowe mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożarów w lasach. Chronią przed wnikaniem do wnętrza kompleksów leśnych różnego rodzaju imisji (pyłów, gazów, aerozoli). Zmniejszają niekorzystny wpływ sąsiedztwa terenów otwartych na zoocenozy leśne. Strefy ekotonowe z różnymi gatunkami „pożytecznych” zwierząt podnoszą naturalną odporność drzewostanu na ataki „szkodników” lasu. Ekoton podnosi stabilność ekosystemu leśnego i przyczynia się do utrzymania wysokiej produkcyjności drzewostanów i sprawności siedlisk.

Tags