Aktualności

SERDECZNIE WITAMY w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

SERDECZNIE WITAMY

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

RODZICÓW ORAZ WYCHOWANKÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim w  Łęknicy  zorganizowane  są 4 grupy wychowanków.  Łącznie do Przedszkola Miejskiego w Łęknicy w roku szkolnym 2023/2024 jest zapisanych 75 dzieci .

     Grupę I ( najmłodsze dzieci ) prowadzi: Kinga Kotas

                   nauczyciel  wspomagający: Ewa Sienkiewicz;

     Grupę II ( dzieci 4-  letnie ) prowadzi  Joanna Miedzińska

                  nauczyciel wspomagający:  Wioletta Szreiber;

    Grupę III ( dzieci 5 – letnie) prowadzi: Sylwia Mędrek

                  nauczyciel wspomagający: Wioletta Szreiber, Irena Perczyńska;

    Grupę IV ( dzieci 6 – letnie) prowadzi: Małgorzata Frontczak;

                 nauczyciel wspomagający: Irena Perczyńska

    W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu będzie realizowana  innowacja pedagogiczna ,,Trening czyni mistrza – wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego w stymulowaniu rozwoju samodzielności i odpowiedzialności dzieci …”, której autorkami są  Małgorzata Frontczak i Aleksandra Dolaczyńska.

    Kolejny już rok realizujemy założenia Programu Przedszkole  Promujące  Zdrowie  oraz działania w ramach ,,Programu wspierania zdolności i talentów – Pozwólmy dzieciom rozwinąć skrzydła”.

   W celu poszerzenia naszej oferty edukacyjnej w przedszkolu  organizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

   Ponadto w przedszkolu prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych zajęcia z języka angielskiego, logopedii  oraz religii ( na pisemny wniosek rodziców).

     Włączamy się w ogólnopolskie  i regionalne projekty i kampanie – ,,Dzień Drzewa”, ,, Sprzątanie Świata”, ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Klimatolubne przedszkolaki”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Akademia Aqa Fresch”, ,,Czyste powietrze wokół nas” , ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”…

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w podejmowane  przez przedszkole działania .

Tags