Aktualności

Zdalna Szkoła +

Gmina Łęknica w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 31 863,15 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkoły podstawowej.

To już kolejny projekt po „Zdalnej Szkole”, gdzie Gmina Łęknica otrzymała wsparcie na zakup sprzętu komputerowego pozwalającego na realizację przez naszych uczniów zdalnej nauki w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Tym razem udało się pozyskać kwotę 31 863,15 zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy  w Łęknicy  trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina Łęknica w ramach realizowanego projektu zakupiła 15 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt ten zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom  naszej szkoły . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + , wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tags