Aktualności

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA: PAULINA SZCZESZEK

Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich.

Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:

* – prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego,

* – troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy,

* – uzgadnianie bieżących zadań z zastępcą,

* – kierowanie działalnością sekcji Samorządu,

* – reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

ZASTĘPCA:  SZYMON ANDRUS 

* – zobowiązany jest współpracować z Przewodniczącym Samorządu,

* – w razie nieobecności Przewodniczącego Samorządu przejmuje jego obowiązki.

SEKRETARZ:  NIKOLA ZALEWSKA

* – prowadzi zeszyt protokołów,

* – prowadzi dokumentację pracy Samorządu.

Tags