Aktualności

Z dysleksją na ty – Dorota Ciereszko

Jednym z głównych założeń przy tworzeniu tej innowacji jest pozytywne ocenianie prac dzieci ze wskazaniem na popełnione błędy. Poprzez pozytywne ocenianie chciałabym zmotywować ich do dalszej pracy i wzmóc chęć do działania.  Dbać będę  o miłą atmosferę  podczas zajęć. Niestety stres utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia logiczne myślenie i uczenie się. Miła atmosfera powoduje,  że  ćwiczenia są efektywniejsze, a dziecko z większą pewnością siebie i spokojem przystąpi do zajęć.  Celem innowacji jest wypracowanie jednolitego sposobu postępowanie z uczniem z dysleksją.