Aktualności

Wyszukujemy informacje o gęgawie w Internecie

W ramach programu „Ożywić pola. Rok gęgawy 2016/2017r.” uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy kilkukrotnie spotkali się z panią myśliwą Justyną Górecką, która przekazała im cenne informacje o głównym bohaterze programu – gęsi gęgawie. Poza tym, na zajęciach komputerowych, uczniowie swoją wiedzę poszerzyli o informacje zdobyte w Internecie.

Tags