Aktualności

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej  na obszarze całego kraju zajęcia w przedszkolach i szkołach zostają zawieszone na dwa tygodnie  od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020 r.

W  okresie  zawieszenia zajęć   powinniście  pozostawać w domach  ( to nie są ferie), zalecam  unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi   – okres ten powinniście  potraktować jako kwarantannę ,w celu unikania zagrożeń.

 Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dla Was  dni wolnych od nauki, zostaną dla Was  przygotowane  i przesłane przez nauczycieli  z wykorzystaniem e- dziennika Librus  oraz innych komunikatorów społecznych,  specjalne zadania edukacyjne, które będą na bieżąco sprawdzane i oceniane, aby czas spędzony w domu był odpowiedzialnie wykorzystany.

 Możecie również korzystać z e –materiałów  znajdujących się na platformie Ministerstwa  Edukacji Narodowej  epodręczniki.pl (biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych).

Uczniowie – odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w naszej szkole, przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje.

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu, przestrzegajcie w domu zasad higieny. Śledźcie na bieżąco  informacje przesyłane przez dyrektora poprzez e- dziennik Librus, w razie pytań kontaktujcie się z wychowawcami klas.

 

Sławomira Marszałek

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy