Aktualności

Łęknicki Dzień Seniora – 19.10.2019 r.

Łęknickie Przedszkolaki – Łęknickim Seniorom

Miejskie obchody Dnia Seniora zostały zorganizowane w salach Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy w dniu 19 października 2019 r.
Specjalnie na tę okazję przedszkolaki z Grupy III i IV przygotowały program artystyczny  z wierszami, piosenkami i tańcami.
Uroczystość rozpoczęła się  o godzinie 16.00 – po  uroczystym powitaniu i złożeniu życzeń przez Pana Burmistrza Piotra Kuliniaka dzieci zaprezentowały swoje umiejętności  – recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz przedstawiły układy taneczno- rytmiczne do muzyki.
Na zakończenie prezentacji  dzieci wszystkim Seniorom złożyły życzenia, wręczyły kolorową laurkę i zaśpiewały ,,100 lat”.