Aktualności

Wychowanie przez sport

Stworzenie uczniom warunków do nabywania szeregu umiejętności i wiadomości z zakresu piłki nożnej i badmintona.

  • przejście szeregu szczebli wtajemniczenia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
  • piłka nożna, jest i będzie jedną z najlepszych lecz niełatwych dróg realizacji celów wychowawczych i sportowo – edukacyjnych,
  • badminton jako rozwijająca się dyscyplina sportowa daje szansę młodym adeptom na rozwijanie indywidualnych cech motorycznych i koordynacji ruchowej.
  • przygotowanie uczniów do dalszej specjalizacji sportowej.
Tags