Aktualności

Wstań, Polsko moja!

Warto się czasem zasłuchać

w grobów ciszę,

by mowę wieków usłyszeć,

One mówią …

 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność i niepodległość, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy uroczyście obchodzili  99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W czwartek, 9 listopada, społeczność szkolna uczestniczyła  w apelu , podczas którego obejrzała i wysłuchała inscenizacji słowno-muzycznej „Wstań, Polsko moja”. Celem tej uroczystości było wzbogacenie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego, kształtowanie szacunku do dokonań minionych pokoleń Polaków i uświadomienie współczesnemu młodemu pokoleniu Polaków ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu.

Podczas apelu wysłuchano pięknych tekstów o Ojczyźnie, o Bogu, o honorze, o legionistach i ich komendancie Józefie Piłsudskim. Recytacje przeplatane wspólnym śpiewem „Roty” i  legionowych pieśni „Piechota”, „Pierwsza brygada”, „Wojenko, wojenko” , „Rozkwitały pąki białych róż”. Na zakończenie wszyscy wspólnie  wykonali radosny układ taneczny,  z biało-czerwonymi szarfami, będący wyrazem miłości do naszej Ojczyzny.

Podczas apelu ogłoszono też wyniki konkursu literackiego „Współczesny patriotyzm”, przeprowadzonego  wśród uczniów klas II gimnazjum. Autorki najlepszych prac otrzymały  wydawnictwa książkowe o Polsce i jej historii.

Uczniowie i przedszkolaki  Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy  wzięli też udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br.  W asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Łęknicy uczestniczyli  w uroczystej  Mszy Św. w intencji Ojczyzny ,a następnie wzięli udział w apelu na Placu Jana Pawła II, gdzie po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego i wysłuchaniu  przemówienia Burmistrza Łęknicy, Piotra Kuliniaka, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod kamieniem z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Duże wrażenie na zgromadzonych zrobiła recytacja  przez przedszkolaków wiersza” Kto Ty jesteś”?.

  Następnie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w „spotkaniu pokoleń” w Ośrodku Kultury,  Sportu i Rekreacji ,gdzie zebranym  zaprezentowano inscenizację słowno-muzyczną „Wstań, Polsko Moja”.

    Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, były dla młodego pokolenia łękniczan , uczniów naszej szkoły i przedszkola,  lekcją patriotyzmu i radosnego wspominania  ważnego wydarzenia , jakim było odzyskanie  niepodległości w listopadzie 1918 roku.  Bo jak napisał jeden z uczniów gimnazjum w konkursie literackim o współczesnym patriotyzmie „patriotyzm nie musi się wyłącznie kojarzyć z weteranami, orderami,  grobami czy z natchnionym romantycznym poetą. Bo patriotyzm to radosna miłość do kraju ojczystego”.

Andrzej  Marszałek