Aktualności

Współpraca z partnerem niemieckim

Szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne
Współpraca polsko-niemiecka realizowana w I semestrze opierała się o doświadczenia współpracy polsko-niemieckiej w edukacji wczesnoszkolnej zdobyte w latach wcześniejszych. Zostały zrealizowane kolejne projekty z partnerami niemieckimi z Bad Muskau (Hort Kindertagesstätte). Współpraca w tym semestrze polegała na bezpośrednich spotkaniach uczniów i nauczycieli oraz wychowawców. Uczestnikami  spotkań były dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat. W I semestrze roku szkolnym 2017/2018 r. odbyły się dwa polsko-niemieckie projekty. Pierwsze spotkanie pod nazwą „Robimy wspólnie film animowany” trwało dwa dni – 30 listopada i 1 grudnia od 9:00 do 15:00. Film animowany wykonany został techniką animacji poklatkowej, czyli ze zdjęć. W tym dniu dzieci poprzez zabawy integracyjne dowiedziały się w jaki sposób powstawały pierwsze filmy, poznały urządzenia „oszukujące” wzrok, które ciąg szybko zmieniających się nieruchomych obrazków przeobrażały w ruchomy obraz. Później same przystąpiły do wykonania zadania. Mali filmowcy wykonali kilka rysunków: postaci, domów, drzew, krajobrazy itp., poukładali je tworząc historię, a następnie  zrobili swoim pracom zdjęcia. Na drugi dzień dzieci poznawały metodę montażu zdjęć na komputerze. W rezultacie powstały krótkie filmy. Spotkanie zakończyło się pokazem wykonanych filmów.

Drugi projekt odbył się 21 grudnia. W tym dniu uczestnicy wykonywali różne doświadczenia związane z wodą i ogniem.  Dzieci poznawały właściwości fizyczne wody poprzez zabawę i doświadczały tego, że ogień potrzebuje tlenu, aby mógł się palić. Wszystkie spotkania odbyły się w luźnej atmosferze i kończyły się zabawami, słodkim poczęstunkiem i zdjęciami pamiątkowymi. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęknicy wzięli udział w następujących projektach:

„Zioła leśne” zrealizowano w świetlicy w Bad Muskau w następujących terminach: 5 marca, 12 marca, i 19 marca. Na tych spotkaniach dzieci oglądały fotografie ziół leśnych, poznawały ich właściwości ucząc się przy okazji nazw w obu językach. Następnie wykonały grę typu memory, utrwalającą nazwy roślin, zrobiły pachnące ziołami mydełka i uszyły do nich woreczki. Drugi projekt miał miejsce w Szkole Podstawowej w Łęknicy i trwał trzy dni od 4 do 6 kwietnia. Tematem spotkania było powietrze. W zakresie tego tematu uczniowie uzupełnili wiedzę na temat składu powietrza, roli tlenu w życiu codziennym, wpływu tlenu i powietrza na różne zjawiska zachodzące w przyrodzie, poznały nowe słowa w języku obcym. W tym czasie uczestnicy wykonywali różne doświadczenia związane z powietrzem oraz ogniem. Dzieci poznawały właściwości fizyczne wody poprzez zabawę i doświadczały tego, że ogień potrzebuje tlenu aby mógł się palić, wciąga jajko do butelki a wodę do słoika pod wpływem ciśnienia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykonane przez uczestników spadochrony, które później stały się prezentem. Dzięki tym spotkaniom nauczyły się ponadto udzielać pierwszej pomocy, zwiedziły Posterunek Policji w Łęknicy i remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie spotkania odbyły się w luźnej atmosferze, przeplatane grami integracyjnymi i kończyły się zabawami, słodkim poczęstunkiem i zdjęciami pamiątkowymi. Zaplanowano wstępnie harmonogram kolejnych spotkań w nowym roku szkolnym 2018/19 ).

„Klub Młodych Detektywów“- projekt polsko-niemiecki dla dzieci w wieku 9 do 11 lat – wspólne przedsięwzięcie prewencyjne Policji Polskiej z Komendy Powiatowej z Żar oraz przedstawicieli Niemieckiej Policji Federalnej z Goerlitz. W tym semestrze odbyło się  jedno spotkanie z dziećmi ze szkoły z Bad Muskau. Było one przeprowadzone przez trenera policji federalnej Bundespolizei w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bad Muskau. Podczas spotkań dzieci miały możliwość ćwiczenia umiejętności współpracy w grupie w formie gier i zabaw oraz różnego rodzaju ćwiczeń samoobrony. Było zrobionych wiele ciekawych zdjęć. Opis spotkania został opublikowany w Informatorze Łęknickim oraz na stronie internetowej szkoły.

Osiągnięte cele:
1) Wspieranie kontaktów między polskimi i niemieckimi władzami oraz szkołami partnerskimi.
2) Sensowne wykorzystanie czasu wolnego i wzbogacenie wiedzy o innej kulturze i zwyczajach.
3) Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
4) Stworzenie dzieciom warunków do rozwiązywania zagadek kryminalistycznych.
5) Wzbogacenie pracy nauczycieli włączonych w to działanie oraz wymiana ich doświadczeń.
6) Projekt mobilizuje dzieci do dalszego pogłębiania znajomości języka niemieckiego, a praca klubu utrwalana jest na zdjęciach prezentowanych na stronach internetowych obu szkół oraz w prasie lokalnej i regionalnej.

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/18 odbyło się również wiele spotkań roboczych ze szkołami partnerskimi i instytucjami w ramach projektu unijnego Interreg „Transgraniczna Liga Mistrzów- wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej” Zajęcia projektowe obejmują cztery obszary tematyczne: ,,Polsko – niemiecka Akademia Sportu”, ,,Wspólne kolory”, ,,Porozumiewanie się bez barier, czyli imersja językowa” oraz ,,Mistrzowie Ekologii”. W następnych dwóch latach dzieci Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy w tym: grupa dzieci 5/6 letnich Przedszkola Miejskiego w Łęknicy i grupa uczniów w wieku 8/14 lat Szkoły Podstawowej w Łęknicy. W Niemczech odbiorcami projektu będą: dzieci w wieku 4/6 lat z przedszkola Kindertageseinrichtung „Bergpiraten“ z Bad Muskau oraz uczniowie w wieku 8/14 lat z Grundschule Bad Muskau i świetlicy Hort Bad Muskau .

W roku szkolnym 2017\18 odbyły się spotkania robocze pomiędzy opiekunami ze szkół z Łęknicy i Bad Muskau oraz władzami samorządowymi obu miast w celu przygotowania harmonogramu działań  programu PW INTERREG Polska-Saksonia 2014 -2020 oś III Edukacja trans graniczna, który otrzymał rekomendację i będzie wdrażany od 3 września 2018r.  Celem ogólnym projektu pt: ,,Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej” jest poszerzanie i pogłębianie istniejącej współpracy transgranicznej oraz umożliwianie nowych inicjatyw polsko-niemieckich. Wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i przezwyciężaniu uprzedzeń. Zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się swoim regionem, jego przyrodą, historią, kulturą.