Aktualności

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA W NASZEJ SZKOLE

W ramach wizytacji kanonicznej w dniu 25 kwietnia 2022 r. naszą szkołę odwiedził gość szczególny – Ksiądz Biskup Paweł Socha. Ksiądz Biskup na spotkanie przybył w towarzystwie proboszcza naszej parafii księdza Józefa Popiela. Wizyta tak niezwykłego gościa była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów szkoły. Uroczystość rozpoczęliśmy od przywitania przez panią dyrektor oraz uczniów Jego Ekscelencji. Po oficjalnym przywitaniu, Ksiądz Biskup skierował pasterskie słowo do wszystkich zebranych. Wskazał mocną wiarę, jako element konieczny na drodze do prawdziwego szczęścia. Aby Ksiądz Biskup pamiętał o szkole w Łęknicy, Aleks Kloc, wręczył własnoręcznie wykonany portret Księdza Biskupa, a Martyna Majewska kosz z kwiatami. Po wspólnej modlitwie wszyscy zebrani otrzymali pasterskie błogosławieństwo. Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup udał się na spotkanie z nauczycielami. Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Jego Ekscelencja wniósł w mury szkoły wiele ciepła, życzliwości i radości.

Tags