Aktualności

Witamy w Przedszkolu

SERDECZNIE WITAMY

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

RODZICÓW ORAZ WYCHOWANKÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ŁĘKNICY

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim w  Łęknicy  zorganizowanych  jest 5 grupy wychowanków. Łącznie do Przedszkola Miejskiego w Łęknicy w roku szkolnym 2018/2019 jest zapisanych 110 dzieci .

Grupę I ( najmłodsze dzieci ) prowadzi mgr Dorota Piechocka, (nauczyciel  wspomagający :  Ewa Sienkiewicz);

Grupę II ( dzieci 4- letnie ) prowadzi  mgr Aleksandra Dolaczyńska, (nauczyciel wspomagający:  mgr Anna Szymczyk);

Grupę III ( dzieci 5 – letnie) prowadzi  mgr Sylwia Mędrek, (nauczyciel wspomagający : mgr Anna Szymczyk, Wioletta Szreiber);

Grupę IV ( dzieci 6 – letnie) prowadzą  mgr Małgorzata Frontczak, (nauczyciel wspomagający : mgr Anna Szymczyk)

Grupę V ( dzieci 5-6 letnie) prowadzi mgr Wioletta Szreiber

W bieżącym roku szkolnym  w przedszkolu będą realizowana  innowacja pedagogiczna pod nazwą   ,,Wielka sztuka w małej sali – zajęcia artystyczne w przedszkolu z wykorzystaniem elementów metody Batii Straus, Marii  i Alfreda Kniessów, metody porannego kręgu , środków audiowizualnych oraz technik parateatralnych”. Celem działań innowacyjnych jest :

  • pobudzanie aktywności twórczej dziecka przy wykorzystaniu nowoczesnych technik plastycznych, aktywnych metod pracy z dziećmi, metod stymulacji polisensorycznej,
  • rozpoznawanie indywidualnych uzdolnień artystycznych i rozwijanie ich,
  • wspieranie aktywności, ciekawości i samodzielności dzieci,
  • wprowadzanie dzieci w świat sztuki dzięki nowatorskim metodom pracy, środkom audiowizualnym, technikom parateatralnym,
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej.

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do dzieci 4 letnich – Grupa II , jej autorką jest Aleksandra Dolaczyńska. Działania innowacyjne zostały zaplanowane na rok szkolny 2018/2019.

Kolejny już rok realizujemy założenia Programu Szkół Promujących Zdrowie   oraz działania w ramach projektu Szkoła Odkrywców Talentów. Systematycznie współpracujemy z przedszkolem partnerskim w Bad Muskau – realizujemy cyklicznie projekty polsko- niemieckie , które finansowane są przez Polsko –Niemiecką Współpracę Młodzieży Euroregion Sprewa- Nysa – Bóbr. Od 03.09.2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu międzynarodowego ,,Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmacnianie działań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”. W ramach realizacji tego projektu dzieci 6 – letnie będą uczestniczyć w różnorodnych działaniach , między innymi ,,Wyspa językowa”,, Polsko- Niemiecka Akademia Sportu”, ,,Mali naukowcy” , ,,Spacery po Parku Mużakowskim”…

Szósty  już rok realizujemy założenia ogólnopolskiego programu Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Włączamy się w ogólnopolskie  i regionalne projekty i kampanie – ,,Dzień Drzewa”, ,,Sprzątanie Świata”, ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Klimatolubne przedszkolaki”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Akademia Aqa Fresch…

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w podejmowane przez przedszkole działania.