Aktualności

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa – Informacje dla rodziców

  • Na teren przedszkola rodzice  wchodzą zaopatrzeni w maseczki osłaniające usta i nos;
  • Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych nr 1 lub nr 2 , dzwonią domofonem i czekają na wyznaczonego pracownika, zachowując bezpieczną odległość ( wyjątek stanowią rodzice dzieci 3 i 4 – letnich);
  • Wyznaczony pracownik przy drzwiach wejściowych mierzy termometrem bezdotykowym temperaturę dziecku i rodzicowi;
  • Pracownik przeprowadza krótką rozmowę z rodzicami i pyta, czy dziecko nie ma kataru, kaszlu, niepokojących objawów chorobowych – jeżeli takie zaobserwuje – dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola;
  • Pracownik odprowadza dziecko do szatani, pomaga mu się przebrać, idzie z nim do łazienki , w której wraz z dzieckiem dokładnie myje ręce ( według instrukcji) i odprowadza dziecko do sali przedszkolnej;
  • Przy odbiorze dziecka z przedszkola, rodzice informują nauczyciela w grupie domofonem , że odbierają dziecko.
  • Wyznaczony pracownik ubiera dziecko  w szatni i odprowadza do rodziców, którzy nie wchodzą do przedszkola, tylko czekają przy drzwiach wejściowych;
  • Rodzice oczekują  przy drzwiach wejściowych na pracownika  z zachowaniem bezpiecznych odległości;
  • W wyjątkowych wypadkach rodzice wchodzą do budynku przedszkola wyposażeni w środki ochrony osobistej.