Aktualności

Wędrując leśnymi ścieżkami

 Innowacja pedagogiczna „ Wędrując leśnymi ścieżkami” realizowana będzie w klasie IV Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy przez okres jednego roku szkolnego. Głównym celem działań innowacyjnych będzie aktywna edukacja dzieci podnosząca wiedzę na temat środowiska leśnego, kształtowanie wśród dzieci  postawy przyjaciela lasu rozumiejącego jego prawa i funkcje.

Tags