Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało w następnym roku szkolnym  ( 2018/2019 ) do naszego przedszkola  proszeni są o wypełnienie

Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznych  Przedszkolu Miejskim  w Łęknicy.

Deklaracje znajdują się o wychowawców  grup.

Prosimy o wypełnienie i złożenie deklaracji do dnia 20.02.2018 r.