Aktualności

,,Tydzień kolorów”

W dniach 18.02.2019 – 22.02.2019 w Szkole Podstawowej w Bad Muskau uczniowie klas V uczestniczyły w projekcie ,,Tydzień kolorów”. Projekt miał na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej różnych form działalności artystycznej oraz przygotowanie uczniów na odbiór różnych form sztuki. Podsumowaniem tygodniowego projektu był wernisaż z udziałem rodziców i gości – „Kolorowy dzień”. Dzieci z Polski i Niemiec wspólnie pracowały, wykorzystując różne materiały tak, aby powstało dzieło. Podczas tygodnia kolorów, każdy dzień tygodnia miał swoje motto związane z jednym kolorem. Wokół tego jednego koloru zbudowane były wszystkie aktywności tego dnia. Dzieci pracowały w grupach mieszanych Pl i De i tworzyły wspólne dzieło. Obydwie grupy – polska i niemiecka były niezwykle aktywnie zaangażowane w wykonywanie zadań przygotowanych specjalnie na tę okazję. Zachęciło to do kontaktu, wspólnego decydowania i przezwyciężania zahamowań. Nazwy kolorów w języku polskim i niemieckim były poznawane za pomocą zabawy. Była to fantastyczna żywa lekcja języka obcego. Coś, czego zamknięci w klasach szkolnych nigdy nie dostaniemy. Po tygodniu wspólnych spotkań, każdy z uczestników jest bogatszy o nowe doświadczenia i przyjaźnie. Każdy mógł się sprawdzić językowo, a jego umiejętności z pewnością są większe (zwłaszcza jeżeli chodzi o język tzw. żywy, używany na co dzień).